Nasza strona wykorzystuje cookies oraz wymaga uruchomionej obsługi JavaScript.
Wykorzystujemy pliki cookies (po polsku ciasteczka) w celu dopasowania działania naszej strony do potrzeb użytkownika oraz dla gromadzenia anonimowych danych statystycznych. Przegl±daj±c stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików. Możesz odmówić zgody na zapamiętywanie ciasteczek zmieniaj±c ustawienia Twojej przegl±darki. Kliknij ten komunikat, by wyrazić zgodę i zamkn±ć informację.

 

marzec 2020 r.

Profesor Roman Modzelewski: Malarstwo

Wystawę można obejrzeć w Galerii ECK Logos przez cały marzec 2020 roku.

Roman Modzelewski (1912 ŁoĽdzieje — 1997 ŁódĽ)

Młodego Romana, z bratem Teodorem, rodzicie przewieĽli przez zamknięt±, litewsk± granicę do Suwałk, gdzie chłopcy ukończyli Męskie Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. W 1931 r. — po maturze — Roman rozpocz±ł studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował malarstwo sztalugowe w pracowni prof. Felicjana Kowarskiego i ¶cienne u prof. Leonarda Pękalskiego. Już jako student był wielokrotnie nagradzany, ale naukę przerwała wojna i dyplom obronił dopiero w 1945 r. Jako poborowy dotarł do Lwowa i tam spędził cał± wojnę. Zaraz po jej zakończeniu udał się za swymi profesorami do Łodzi, gdzie organizowano Uniwersytet i Państwow± Wyższ± Szkołę Sztuk Plastycznych, której rektorem został prof. Leon Ormezowski. Romana Modzelewskiego, obok Władysława Strzemińskiego, Stefana Wegnera i Ludwika Tyrowicza powołano do organizowania uczelni. Poprowadził katedrę malarstwa, rysunku i kompozycji, następnie pełnił także funkcję prorektora i czterokrotnie rektora. Przeprowadził uczelnię przez trudny czas, kiedy to ze względu na narzucony w kulturze kierunek socrealistyczny chciano j± zlikwidować. PWSSP była jedyn± wyższ± uczelni±, która oprócz wszystkich kierunków artystycznych miała pracownię mody i druku na tkaninie. Po ocaleniu szkoły prof. Modzelewski wraz z nowym ministrem przemysłu lekkiego utworzyli Radę Programowania Mody, a po wystawie w Zachęcie, w 1960 r., uczelnia otrzymała pieni±dze na nowy gmach. Od tej pory PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego jest wiod±c± uczelni± w obszarze projektowania mody i prac na tkaninie. Wielu studentów prof. Modzelewskiego odegrało istotn± rolę w rozwoju polskiej kultury, m.in. Krystyna Depczyńska była założycielk± Domu Mody Telimena. Wówczas ŁódĽ mod± stała.

Roman Modzelewski był autorem pierwszego jachtu morskiego wykonanego z żywicy i maty szklanej, drugi — słynny „Amulet” — zwany był legend± Mazur, gdyż wspaniale pływał. W latach 50. zaprojektował słynne obecnie na ¶wiecie fotele RM56, RM57, RM58 wprowadzone do produkcji w 2012 r. przez firmę VZOR, założon± przez absolwenta warszawskiej ASP Jakuba Sobiepanka, Michała Wocha i dr Krystynę Łuczak-Surówkę, która odkryła dla ¶wiata zapomniany polski design.

Na wystawie prezentowane s± tzw. kompozycje solarystyczne, powstałe na przełomie lat 40. i 50. w okresie współpracy prof. Modzelewskiego z Władysławem Strzemińskim. Czę¶ć z nich została namalowana na wspólnych plenerach w Nowej Rudzie na ¦l±sku. Dzieła Romana Modzelewskiego znajduj± się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granic±.

Wera Modzelewska

Nasi sponsorzy — kliknij i zobacz

Zobacz archiwaln± stronę www
15-lecia Europejskiego Centrum Kultury Logos
5 — 17 listopada 2019 r.

Zobacz archiwaln± stronę www
25-lecia Ko¶cioła ¦rodowisk Twórczych
16 — 28 paĽdziernika 2018 r.

Zobacz archiwaln± stronę www
XXX-lecia Teatru Logos
2 — 13 listopada 2017 r.

ZOSTAŃ MECENASEM ECK!
WESPRZYJ NAS 1% PODATKU

(nazwa Organizacji Pożytku Publicznego — OPP)
Europejskie Centrum Kultury „LOGOS”
90-571 ŁódĽ
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22
PKO BP SA I Oddział w Łodzi
nr 64 1020 3352 0000 1202 0096 6507
(numer Krajowego Rejestru S±dowego — KRS)
0000231632
kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Fotograficzne wspomnienia ostatnich wydarzeń

1 marca 2020 r. — godz. 12.00
Profesor Roman Modzelewski: Malarstwo — wernisaż wystawy

Fotograficzne wspomnienia ostatnich wydarzeń

6 lutego 2020 r. — godz. 16.30
Koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu Agnieszki Makówki (¶piew) i Danuty Antoszewskiej (fortepian)

Fotograficzne wspomnienia ostatnich wydarzeń

26 stycznia 2020 r. — godz. 19.00
Koncert kolęd w wykonaniu Kaszubskiego Zespołu „Modraki” z Parchowa

Fotograficzne wspomnienia ostatnich wydarzeń

6 stycznia 2020 r. — godz. 18.00
Spotkanie ¶wi±teczno-noworoczne twórców kultury z ks. arcybiskupem Grzegorzem Rysiem