Kilka słów o Europejskim Centrum Kultury "LOGOS"

Europejskie Centrum Kultury Logos powstało, aby nadać szerokim i różnorodnym formom działania Ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych rangę instytucji i umożliwić przez to głebszą współpracę z innymi instytucjami kultury, nie tylko polskimi, ale na całym świecie. Przed erygowaniem Centrum przez księdza Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego Władysława Ziółka w dniu 5 listopada 2004 roku (zobacz dekret), od wielu lat już prowadził swoją działalność TEATR LOGOS, funkcjonowała GALERIA OŚRODKA DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH oraz organizowany był FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Obecnie CENTRUM prowadzi szeroką działalność w wielu obszarach:

1. Organizuje wystawy prac plastycznych w GALERII ECK. Wernisaże, odbywające się zawsze po niedzielnej mszy dla twórców kultury, gromadzą przychodzących nie tylko w celu obejrzenia prac, ale pozwalają – dzięki wykorzystaniu Sali kominkowej, specjalnie przygotowanej jako miejsce swobodnych dyskusji – na wymianę osądów i poglądów na temat sztuki.

2. Przygotowuje i prowadzi coroczny FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, zdarzenie kulturowe o zasięgu międzynarodowym i ogromnej renomie.

3. Dba o wizerunek medialny podejmowanych przedsięwzięć. Prowadzi trzy powiązane ze sobą strony internetowe, ukazujące w pełni obszerną ofertę, skierowaną do ludzi poszukujących w kulturze wartości chrześcijańskich, przygotowuje materiały dla mediów i dba o to, by zainteresowani mogli zorientować się, w czym warto wziąć udział, co warto zobaczyć i czego wysłuchać.

4. Poszukuje sponsorów i gromadzi środki na realizację zamierzeń, co jest o tyle istotne, że na wszystkie wydarzenia organizowane przez ECK wstęp jest bezpłatny. Niekiedy, wobec niemożności zapewnienia miejsca wszystkim zainteresowanym wydawane są wcześniej zaproszenia, jak w przypadku Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej oraz spektakli Teatru Logos - należy się o nie postarać, kontaktując się z sekretariatem ECK - ale nie zmienia to faktu, że jest to zjawisko wyjątkowe we współczesnej, skomercjalizowanej niekiedy ponad miarę polskiej kulturze.

5. Prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą zarówno druki, jak i wydawnictwa multimedialne, a związaną z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi. ECK ma w swoim dorobku katalogi wystaw, nagrania koncertów i muzyki teatralnej, oraz multimedialne opracowania mszy rocznicowych.

Stałym miejscem spotkań, od momentu przekazania przez ks. Arcybiskupa Łódzkiego w 1994 roku troski nad środowiskami twórców ks. Waldemarowi Sondce, jest Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych (wraz z pomieszczeniami Ośrodka) usytuowany niedaleko centrum Łodzi, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie pod numerem 22.

Od samego początku istnienia Teatru Logos dyrektorem i przewodnikiem duchowym rozwijającej się wspólnoty artystów i ludzi kultury, związanej obecnie z ECK Logos, jest ks. Waldemar Sondka.