Adwentowe Dni Skupienia w Ośrodku Duszpasterstwa
Środowisk Twórczych w Łodzi

1993 r. – ks. Andrzej Świątczak (Łódź)
1994 r. – ks. Wiesław Niewęgłowski (Warszawa)
1995 r. – ks. Marek Kaczmarek (Łódź)
1996 r. – o. Stanisław Musiał SJ (Kraków)
1997 r. – ks. Wiesław Niewęgłowski
1998 r. – ks. Wacław Depo (Radom)
1999 r. – ks. Paweł Wygralak (Poznań)
2000 r. – ks. Wiesław Niewęgłowski (Warszawa)
2001 r. – ks. Tomasz Czapiewski (Gdańsk)
2002 r. – o. Jarosław Głodek OP
2003 r. – o. Tomasz Wytrwał OP (Warszawa)
2004 r. – ks. Adam Boniecki (Kraków)
2005 r. – ks. Tomasz Węcławski (Poznań)
2006 r. – ks. Ryszard Knapiński (Lublin)
2007 r. – ks. Wacław Oszajca (Warszawa)
2008 r. – ks. Paweł Sobierajski (Sosnowiec)
2009 r. – o. Jan Paweł Konobrodzki OSB (Tyniec)
2010 r. – o. Dawid Kusz OP (Kraków)
2011 r. – ks. prof. Jan Sochoń (Warszawa)
2012 r. – ks. Krzysztof Niedałtowski (Gdańsk)
2013 r. – ks. Dariusz Sambora (Kraków)
2014 r. – ks. Andrzej Luter (Warszawa)
2015 r. – o. Tomasz Biłka OP (Kraków)
2016 r. – o. Grzegorz Chrzanowski OP (Kraków)