Rekolekcje Wielkopostne w Ośrodku Duszpasterstwa
Środowisk Twórczych w Łodzi

1993 r. – ks. prof. Jerzy Chmiel (Kraków)
1994 r. – o. Leon Knabit OSB (Tyniec)
1995 r. – o. Jan Andrzej Kłoczowski OP (Kraków)
1996 r. – o. Jacek Salij OP (Warszawa)
1997 r. – o. Hieronim Kreis OSB (Tyniec)
1998 r. – o. Marcin Babraj OP (Warszawa)
1999 r. – o. Wacław Oszajca SJ (Warszawa)
2000 r. – o. Zbigniew Krysiewicz OP (Kraków)
2001 r. – o. Grzegorz Chrzanowski OP (Poznań)
2002 r. – ks. Adam Boniecki (Kraków)
2003 r. – o. Bernard Sawicki OSB (Tyniec)
2004 r. – o. Tomasz Zamorski OP (Warszawa)
2005 r. – o. Karol Meissner OSB
2006 r. – o. Włodzimierz Zatorski OP (Kraków)
2007 r. – ks. Jan Sochoń (Warszawa)
2008 r. – ks. Adam Boniecki (Kraków)
2009 r. – o. Piotr Napiwodzki OP (Kraków)
2010 r. – ks. abp. Józef Życiński (Lublin)
2011 r. – o. Wiesław Dawidowski OSA (Warszawa)
2012 r. – ks. Krzysztof Niedałtowski (Gdańsk)
2013 r. – ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)
2014 r. – o. Wiesław Dawidowski OSA (Warszawa)
2015 r. – ks. Andrzej Luter (Warszawa)
2017 r. – o. Piotr Lamprecht OSA (Kraków)