Wesprzyj działalność Europejskiego Centrum Kultury "LOGOS"
przekazując 1% podatku

Europejskie Centrum Kultury gromadzi środki na swoją działalność różnymi drogami. W przeważającej mierze realizujemy działalność kulturalną dzięki naszym sponsorom (zobacz) oraz wsparciu powołanych do tego instytucji państwowych i samorządowych. Każdy jednak może pomóc nam w organizacji koncertów, wystaw, a zwłaszcza Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, przekazując 1% swojego podatku. Począwszy od obecnego roku procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce w zeznaniu podatkowym:

(nazwa Organizacji Pożytku Publicznego - OPP)
Europejskie Centrum Kultury "LOGOS"
 
(numer Krajowego Rejestru Sądowego - KRS)
0000231632