Scena Teatru LOGOS i galeria ECK - informacje techniczne
dla artystów współpracujących z ECK "LOGOS"

SALA TEATRU LOGOS
Uwaga! Wymiarowanie podane jest właściwie, ale nie wszystkie rysunki trzymają skalę.

Wymiarowanie sali Teatru LOGOS - przekrój poziomy
Kliknij tutaj (plik doc)

Wymiarowanie sali Teatru LOGOS - przekrój AA
Kliknij tutaj (plik doc)

Wymiarowanie sali Teatru LOGOS - przekrój BB
Kliknij tutaj (plik doc)

Wymiarowanie sali Teatru LOGOS - przekrój CC i DD
Kliknij tutaj (plik doc)

Schemat Galerii Europejskiego Centrum Kultury LOGOS
Kliknij tutaj (plik jpg w nowym oknie)

Schemat otoczenia ołtarza Kościoła Środowisk Twórczych
Kliknij tutaj (plik jpg w nowym oknie)