PRASA O XX-LECIU TEATRU LOGOS

Renata Sas, W Teatrze Logos. Rodzinna przypowieść, "Express Ilustrowany" z dnia 12 listopada 2007 r.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Specjalna waluta [notka], Express Ilustrowany Magazyn z dnia 9 listopada 2007 r.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Maria Skłodowska, Logos nawet z komputera, "Gazeta Wyborcza" z dnia 5 listopada 2007 r.,
dodatek Łódź, s.7.

Leszek Karczewski, Ksiądz dyrektor z Gloria Artis, "Gazeta Wyborcza" z dnia 5 listopada 2007 r.,
dodatek Łódź, s.7.

Henryk Tomczyk, Dwadzieścia lat Teatru Logos , "Niedziela" dodatek "Niedziela Łódzka" 3 listopada 2007 r.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Leszek Karczewski, Teatr Logos ma 20 lat [wywiad z ks. W. Sondką] ,
"Gazeta Wyborcza" z dnia 2 listopada 2007 r., dodatek Łódź, s.8.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Waldemar Wilhelm, Nie muszą, ale chcą, "Kalejdoskop" nr 11/2007, ss. 13-14.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Małgorzata Karbowiak, Rzeźbienie duszy, "Kalejdoskop" nr 11/2007, s. 15.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).

Bp Adam Lepa, Logos znaczy sens, "Kalejdoskop" nr 11/2007, s. 12.

Przeczytaj całość (plik jpg w nowym oknie).