28 października 2018 r. (niedziela) godz. 11.00

Msza święta dziękczynna

przewodniczy ks. abp Władysław Ziółek

Kościół Środowisk Twórczych, ul. M. Skłodowskiej–Curie 22

fot. Łukasz Głowacki

Arcybiskup Senior
Władysław Ziółek

DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO

materiał ze strony https://archidiecezja.lodz.pl/biskupi/

Urodzony 22 czerwca 1935 r. we wsi Komorniki k. Wolborza w diecezji łódzkiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 13 lipca 1958 r. z rąk arcybiskupa Józefa Gawliny. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie otrzymał stopień doktora. Nadto odbył trzyletnią praktykę w Rocie Rzymskiej oraz ukończył Wyższą Szkołę Literatury Łacińskiej.

W Kurii Biskupiej w Łodzi pracował jako notariusz, a następnie jako kanclerz. W Sądzie Biskupim pełnił obowiązki notariusza, później obrońcy węzła małżeńskiego. Przez 20 lat był rektorem kościoła pw. NMP Ostrobramskiej przy klasztorze Sióstr Bernardynek w Łodzi.

12 marca 1980 r. mianowany biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej (tytularnym Risinio w Dalmacji). Sakrę biskupią przyjął 4 maja 1980 r. z rąk biskupa Józefa Rozwadowskiego — ordynariusza diecezji łódzkiej. Był wikariuszem generalnym i członkiem Kolegium Konsultorów.

24 stycznia 1986 r. mianowany biskupem diecezjalnym łódzkim przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Objął kanonicznie diecezję 25 stycznia 1986 r., ingres do katedry łódzkiej odbył 22 lutego 1986 r. Po utworzeniu 25 marca 1992 r. archidiecezji, bezpośrednio podległej Stolicy Świętej, został mianowany arcybiskupem archidiecezji łódzkiej. Natomiast po utworzeniu 25 marca 2004 r. prowincji kościelnej złożonej z archidiecezji łódzkiej i diecezji łowickiej został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Członek Komisji Episkopatu Iustitia et Pax i Komisji do Spraw Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Na mocy nominacji papieskiej w październiku 1994 r. uczestniczył w obradach IX Zwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie.

Członek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia.

następne wydarzenie >>

<< poprzednie wydarzenie