5 listopada 2017 r. (niedziela) godz. 11.00

MSZA ŚWIĘTA za zmarłych współpracowników Teatru LOGOS

przewodniczy ks. bp Adam Lepa

Kościół Środowisk Twórczych, ul. M. Skłodowskiej–Curie 22

 

bp Adam Lepa

Doktor nauk teologicznych w zakresie pedagogiki, w latach 1988-2014 biskup pomocniczy łódzki, od roku 1988 przez 5 lat rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego jest absolwentem (1956-61), a obecnie biskup senior naszej archidiecezji.

Urodził się w Łodzi w roku 1939. Po okresie nauki w seminarium studiował katechetykę w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz zakończoną doktoratem pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na początku lat 60. był wikariuszem i proboszczem kilku parafii — w Dobroniu i w Łodzi.

Jest autorem 12 książek i kilkuset publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania współczesnych mediów. Posługiwał jako duszpasterz akademicki, pełniąc jednocześnie funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. W roku 1965 został przewodniczącym Diecezjalnej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, a w 1978 przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Biskupiej. Wszedł w skład rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Przewodniczył Komitetowi Diecezjalnemu II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, a także komitetowi organizacyjnemu łódzkiego etapu podróży św. Jana Pawła II do Polski (1987), otrzymawszy rok wcześniej godność papieskiego kapelana honorowego.

W 1987 Adam Lepa mianowany został wikariuszem generalnym diecezji, a święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988 roku w łódzkiej katedrze św. Stanisława Kostki; głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Józef Glemp. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski był w latach 1989-94 przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, zasiadając jednocześnie w Europejskim Komitecie Biskupów ds. Mediów Masowych (CEEM). Był przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętych i wszedł w skład Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Ponadto objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, a w latach 1991-99 był członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego.

27 maja 2014 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji.

Biskup Adam Lepa odznaczony został Medalem o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medalem Pro Memoria, Medalem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego. Otrzymał Nagrodę „Sursum Corda”, Nagrodę im. Jana Pawła II i Nagrodę im. Juliana Kulentego. Jest honorowym członkiem zakonu bonifratrów, Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

następne wydarzenie >>

<< poprzednie wydarzenie