10 listopada 2017 r. (piątek) godz. 13.00

Leszek Mądzik (Lublin)

SACRUM MIEJSCA

wernisaż wystawy fotografii

Budynek Fabryki Grohmana ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24

fot. Leszek Mądzik

Ekspozycja pod tytułem „Sacrum miejsca”, stanowiąca w zamyśle autora wizualne dopełnienie II Symfonii c-moll Gustawa Mahlera „Zmartwychwstanie”, ukazuje wybór fotografii sakralnej, głównie o tematyce pasyjnej. Zdjęcia powstały w Polsce, a także podczas podróży Teatru Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii i na Ukrainę.

Sam Leszek Mądzik o fotografiach tej wystawy mówi: „Dotknięcie sacrum w sztuce najpełniej ujawnia się w miejscach na to przeznaczonych. Świątynie, które odwiedzałem w różnych krajach, pokazują nie tylko wartość artystyczną rzeźb, malarstwa czy architektury, ale swoją ekspresją świadczą o sile przeżycia wiary, podpartą lokalnymi zwyczajami, przybliżając nas do wielokulturowości miejsc, z których się zrodziły.”

Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego niepokoju. Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia.
Leszek Mądzik
[ wprowadzenie do albumu SACRUM MIEJSCA, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2015 ]

fot. Leszek Mądzik

Leszek Mądzik

Urodził się w 1945 roku w Bartoszowinach w Górach Świętokrzyskich. Ukończył Wydział Tkactwa Artystycznego w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł magistra sztuki otrzymał w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, tytuł doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś nominacja profesorska — na wniosek Rady Wydziału Grafiki ASP w Warszawie — została nadana mu w 2010.

W 1969 założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie zrealizował 20 spektakli autorskich, m.in. Ecce homo, Wieczerza, Ikar, Zielnik, Wilgoć, Wrota, Tchnienie, Szczelina, Kir, Odchodzi, Bruzda, Przejście, Lustro, Gorset.

Od 1976 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, w 1981 przyjęty do ITI, w 1983 do OISTAT. a od 2003 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Swoje prace prezentował m.in. w Galerii Krytyków „Pokaz” w Warszawie, w Galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu, w Centrum UNESCO w Bejrucie, w Galerii Opery w Kairze, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, w Muzeum Lubelskim, w Galerii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, w Theater-Cai w Tokio, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w The Saddlery Gallery w Edmonton w Kanadzie, w Muzeum Teatralnym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Kielcach, w Galerii Centre for Creative Practices w Dublinie, w Galerii Le Pont w Aleppo, w Galerii Dzyga we Lwowie, w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w Centrum Sztuki Miasta Teheran, w Galerii Carmel w Guadalajara, w Ratuszu w Wilnie. Wielkoformatowe prace fotograficzne prezentował w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w przypałacowych ogrodach Muzeum Zamku w Łańcucie, w Galerii Saskiej w Lublinie, przed Pałacem Opatów w Gdańsku Oliwie czy w krużgankach klasztoru Cystersów w Pontigny.

Laureat licznych nagród, m.in.: nagrody Ministra Spraw Zagranicznych RP za osiągnięcia dla kultury polskiej w świecie, Nagrody im. Jana Dormana przyznanej przez Polski Ośrodek Stowarzyszenia ASSITEJ za całokształt dokonań w tworzeniu unikatowego teatru polskiego, nagrody indywidualnej I stopnia za promocję KUL w Polsce i poza granicami kraju przyznanej przez Rektora KUL, Nagrody Angelus 2011, wyróżnienia specjalnego Totus. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice.

następne wydarzenie >>

<< poprzednie wydarzenie